Netropolix Logo

Privacy policy

We respecteren en beschermen uw privacy.

 

Onze website is zo gestructureerd dat u hem kunt raadplegen zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ons aangeboden producten, software en/of dienstenprestaties. 

 

U kan steeds om mededeling en verbetering van gegevens vragen. Indien u geen commerciële informatie van ons meer wenst te ontvangen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen.

 

We verbinden ons ertoe om alle persoonsgegevens, die worden opgeslagen in de cloud, te bewaren overeenkomstig de wettelijke verplichtingen die rusten op een verwerker van persoonsgegevens.

 

Als u nog vragen mocht hebben aangaande uw privacy, contacteer ons.