Netropolix Logo

IT op de Achtergrond

De analogie met licht die we vaak gebruiken lijkt ons zéér helder om u als klant duidelijk te maken waarop u ons kan, mag en moet afrekenen: ervaart u IT op de Achtergrond of niet. Het spreekt vanzelf dat er vele onmisbare schakels in de keten zijn die maken dat we in onze missie slagen. Of om binnen onze analogie te blijven: of de lamp gaat branden of niet.

Het is natuurlijk niet enkel een tagline want ook intern wegen we alles wat we doen af aan dat doel. Operationeel onderscheiden hiervoor een 12-tal actiedomeinen met achterliggende meetpunten die volgens ons cruciaal zijn.

 

Ontdek snel welke deze zijn!

 

 

SchakelaarUit150x150bis.png
SchakelaarAan150x150.png
UwLichtSpiegel.png

Communicatie

U krijgt een vast aanspreekpunt én technisch team dat uw belangen zal behartigen binnen onze organisatie. Frequente, pro-actieve communicatie is hiervoor essentieel.

Monitoring

Uw bedrijfsinfrastructuur wordt vanop afstand permanent in de gaten gehouden zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Een periodiek rapport verschaft u inzicht in het door ons geleverde werk en vaststellingen.

Patch Management

Tegenwoordig zijn er haast dagelijks patches uit te voeren voor allerlei componenten in uw infrastructuur. Soms is het een gewone update, soms zijn ze kritisch. In deze formule worden ze adequaat uitgevoerd.

Planning

Alle routinetaken zullen zorgvuldig gepland worden. Zo zien we niets over het hoofd. De teamcoördinator neemt die planning voor zich en communiceert proactief met u.

Opleiding

 

Opleiding van uw mensen is een zéér belangrijk aspect bij het implementeren van nieuwe systemen of workflows. Wij voorzien tijd om uw collega's op weg te zetten. Zo maximaliseren we het rendement van de investering.

Rapportering

Het periodiek onderhoud is een belangrijk moment van feedback en rapportage. Onze technici zullen het geleverde werk van de afgelopen periode met u overlopen. Technische details kunnen besproken worden, maar we begrijpen dat u daar wellicht geen boodschap aan heeft.

Periodiek Onderhoud

Wij vinden het heel belangrijk om af en toe bij onze klanten langs te gaan. Hoe regelmatig we dat doen bepalen we samen. Op dat moment kunnen we een accuut probleem oplossen maar de insteek van zo'n onderhoud is preventie.

Vast Team

Binnen Netropolix werken we met onafhankelijke teams. Deze teams bestaan uit 6~8 mensen die samen voor een deel van onze klanten zorgen. Door met relatief kleine teams te werken bevorderen we de overdracht van klantspecifieke kennis en communicatie.

Kaderovereenkomst

 

Goede afspraken maken goede vrienden. Onze kaderovereenkomst is de legale basis voor een samenwerking. Een document met rechten en plichten voor beide partijen. Maar ook met harde garanties voor u als klant. 

Documentatie

Documentatie is een cruciaal onderdeel van IT. Voor klanten met een IT op de Achtergrond-contract stellen we alle documentatie ter beschikking in een overzichtelijk platform: IT Glue. 

Technische Redundantie

Redundantie en preventie zijn twee aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met IT op de Achtergrond. Een minimum aan investeringen in de nodige ontdubbeling van kritische componenten zijn dus noodzakelijk. 

Permanentie

Afhankelijk van uw noden en wensen kunnen we er voor zorgen dat u desnoods dag en nacht bij ons terecht kunt.

NeonOff.png
NeonOn.png